Smyrna’ya Yolculuk: 1717-1811 | Frédéric Barbier (CNRS, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris)

Çalışmamızda iki husus üzerinde durulmaktadır. Bir taraftan “Smyrna’ya Yolculuğun” dönemlere, güzergahlara ve seyyahların amaçlarına göre tipolojisinin açıklanması hedef alınmıştır. Yolculuk ortamının şartları ile alıcılar ve tüccarların oynadığı roller açısından bilgi eksikliği ile karşı karşıya bulunmaktayız, bu nedenle burada, diğer yandan el yazması veya basılı kaynaklar (tüccarlar sadece kendi ticari işlerini yazmaya alışkınlardı) tartışılacaktır. Bu mektuplar aynı zamanda bizde bilimsel ve arkeolojik bir merak da uyandırmaktadır: Bunlardan yola çıkarak Akdeniz bölgesinde üstünlük sağlamaya çalışan Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya’nın politikalarına ilişkin fikir edinmek mümkün olabilmektedir. Sunumun ikinci bölümünde seyahat günlüklerinin yayınlanması üzerinde durulacaktır: yayınevlerinin o dönemki durumu, malzeme bibliyografyasının hazırlanması (seyahat günlüğünün çizim ve resimlerle kitap haline dönüştürülmesi süreci) vb. konuları ele alınacaktır. Tournefort tarafından yazılan “Voyage au Levant’ın” (Paris, Imprimerie royale, 1717, 2 vol) yayınlanması ile Chateaubriand’ın “l’Itinéraire de Paris à Jérusalem’in” (Paris, Lenormant, 1811, 3 vol.) ilk baskısı arasındaki dönem çalışmamızın kronolojik çerçevesini oluşturmaktadır.

Aynı bölümde