Smirneika ve Sefarad Yahudileri’nin Dialektlerinden Türkçe’ye Gelen Katkılar | Hatice Şirin User (Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmir)

İzmir’deki Türkler dışında farklı dini ve etnik gruplardan olan halkın konuştukları dillere ait önemli bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, azınlık dillere ait pek çok öge gerek sosyal yaşantıda gerekse de bilimsel literatürde kaybolmuştur. İzmir’deki Rumların konuştukları Yunanca ile Atinadakilerin konuştukları Yunanca’nın birbirinden ne kadar farklı olduğunu bilmiyoruz. İzmir’deki Yunanlıların bu dili konuşmalarına rağmen olasılıkla Yunanca yazma ve okuma kabiliyetleri yoktu. Daha da ilginci, Yunancayı Latin harfleri ile yazıyorlardı. Bu yazı sistemi ilk defa Chios’daki Katolikler (Fragiohiotika da denilmektedir) tarafından uygulanmıştır. “Smirneika” dili hem Türkçe hem de Yunanca elemanlar içerir; kelime olarak anlamsal sınırlandırılması vardır ve bugün maalesef anlamı sadece “İzmir Yunan Şarkıları” olarak kalmıştır. Ancak, Smirneika dili ilginç yapılar içermektedir, örneğin levendis (uzun boylu yakışıklı adam), meraklis (meraklı), kurnazis (kurnaz), spaso dalgadaki ha as (dalga geçilmeyecek durum). Bu çalışmada İzmir Türklerinin dillerinde var olan ve Yunanca’dan (Smirneika) ya da İspanya’dan gelen Yahudilerin dillerinden geçen bazı kelimeler tartışılacaktır.

Aynı bölümde