İzmir’in Çok Dinli Yapısı | Hale Okçay (Ege Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, İzmir)

Bu bildirinin amacı sekizbin yıllık şehrimizin çok dinli yapısını tartışmaktır. İzmir’in Neolotik yerleşimi olan Yeşilova Höyüğü’ndeki ana tanrıça kültünden başlayan dinler tarihi yolculuğumuz, Bayraklı’daki Hellen uygarlığı ve Kadifekale’den Basmane’ye uzanan Roma uygarlığındaki çoktanrılı dinlerin izleriyle devam etmektedir. Ardından, Hristiyan tektanrılı dinlere sahip halklar olan Rumlar, Ermeniler, Levanten Avrupalılar ve bir başka tektanrılı dine inanan Yahudilerin İzmir’in sakinleri olduğuna şahit olmaktayız. Müslümanların İzmirle tanışması ile giderek genişleyen bir cemaate dönüşmesi ve Cumhuriyet döneminden sonra Müslüman İzmir’den söz edişimiz, İzmir’in çok dinli yapısının sosyolojik gerekçelerini ortaya çıkarmaktadır.

Aynı bölümde