Kimlik ve Smyrna’daki Rum Toplumunun Hatırası | Servanne Jollivet (labex TransferS, Paris)

Türklerin deyimiyle “Gavur İzmir”, Antik Yunan, Hellenistik ve Bizans mirası ile kuşkusuz Anadolu’daki Yunan izlerinin en önemli temsilcisidir. 20. yüzyılın başlarında nüfusun çoğunluğunu oluşturan Yunan halkı Ortodoks Rum ve Katolikler ile sonradan İslam dinine geçen ve Türkçe konuşan Karamanlılardan oluşmakta idi. Bu halk, dünyanın en kozmopolit şehirlerinden birinde Museviler, Ermeniler ve Müslümanlarla birlikte yaşamaktaydı. 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edilen İzmir üç yıl sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün ordusu tarafından kurtarılmış İonya, Kapadokya ve Karadeniz bölgelerinden 1 200 000’ün üzerinde Yunan mültecinin toplu göçü ile saldırgan bir politika olan “Megali Idea” kesin olarak yok edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, yayımlanmış çalışmalar, yazılı kaynaklar, sözlü ifadeler ve toplumsal belleğe dayanarak Yunan tarihinde büyük bir katastrofi olarak değerlendirilen bu olayın anısını bir kez daha canlandırmaktır. Bu anının nasıl oluştuğu ve kuşaktan kuşağa aktarıldığını incelerken, çoklu kimlikleri ve ulusal tarih söylemlerinde kayıp topraklara duyulan özlem ile beslenen bu benzersiz mirası araştıracağız.

Aynı bölümde